1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. У цій статті наведені терміни, які використовуються в цьому Договорі та Умовах.

Виконавець – означає ТОВ «МУЛЬТІ Експрес», партнери, агенти, а також незалежні підрядники, пов’язані договірними зобов’язаннями; для позначення Виконавця можуть застосовуватись займенники «Ми» у відповідних відмінках. Ви згодні з тим, що Ми маємо право вступати в договірні відносини з третіми особами на будь-яких прийнятних для Нас умовах, з метою виконання договору перевезення або його частини або надання інших послуг.

«Ви», «Ваш» і ці займенники у відповідних відмінках означають  Замовника, що може бути відправником Відправлення та/або одержувачем Відправлення; Замовник та Виконавець разом іменуються – «Сторони»;

Відправлення – Відправлення документального характеру або вантаж, який передано/прийнято до перевезення та який перевозиться за Транспортною накладною Виконавця;

Транспортна накладна – єдиний транспортний документ, за яким здійснюється перевезення Відправлення. Підписана Сторонами накладна підтверджує укладання Договору перевезення;

Перевезення – означає і включає всі операції та послуги, здійснювані Нами у зв’язку з перевезенням;

Інші послуги – означає всі послуги, які не є послугами з перевезення Відправлень, які Ми надаємо, у тому числі та не обмежуючись: зберігання, сортування, завантаження, розвантаження, консолідація, упаковка,  додаткові послуги та послуги з організації перевезення;

Заборонені предмети – означає будь-які речі та товари, перевезення яких заборонено відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства, правил або інших нормативно-правових, розпорядчих актів будь-якої країни, територією якої здійснюється перевезення.

 1. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ

2.1. Здійснення Вами дій по врученню Нам Відправлення від свого імені або від імені іншої особи, яка має права на Відправлення, та оформлення транспортної накладної, вважається підтвердженням згоди на надання послуг на умовах цього Договору та Генеральних умовах, і є Вашим акцептом умов цього Договору та Генеральних умов.

2.2.  Наші умови поширюються також на всіх осіб, яких Ми залучаємо або з якими укладаємо договори для приймання, транспортування та доставки вантажу або для надання інших послуг і можуть застосовуватися зазначеними особами, а також Нашими співробітниками, керівниками, і агентами. Тільки спеціально уповноважена особа має право прийняти рішення про зміну цих умов у письмовій формі. Ми не зобов’язані слідувати Вашим усним або письмовим вказівкам, які відносяться до вантажу, переданого Нам для перевезення, якщо ці вказівки суперечать цим умовам.

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

3.1. Навіть якщо зобов’язання з перевезення є частиною іншого договору між Нами, ці умови застосовуються до укладеного між Нами договору щодо зобов’язань з перевезення вантажу відповідно до договору.

3.2. При укладанні будь-якого договору з Нами, який включає умови з перевезення вантажів, Ви гарантуєте, що:

–           якщо перевезення здійснюється автотранспортом, укладений між Вами і Нами договір є договором перевезення автомобільним транспортом;

–           якщо перевезення здійснюється авіатранспортом, укладений між Вами і Нами договір є договором перевезення авіаційним транспортом;

–           якщо вантаж фактично перевозиться морським транспортом укладений між Вами і Нами договір є договором перевезення морським транспортом;

–           даний договір є договором з надання інших послуг, якщо він укладений щодо послуг, які не є перевезенням.

 1. НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ

4.1. Ви погоджуєтесь з тим, що:

 1. a) Ми не приймаємо до перевезення Відправлення і не надаємо інші послуги щодо Відправлень, які на Наш власний розсуд визнані небезпечними, включаючи, але не обмежуючись Відправленнями, забороненими Технічною інструкцією ІCАО (Міжнародна Організація Цивільної Авіації), Положенням про Небезпечні вантажі ІАТА (Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту), Міжнародним кодексом морського перевезення небезпечних вантажів, Договору про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів або іншими національними або міжнародними правовими актами, що регулюють перевезення небезпечних вантажів та Відправлень транспортом або надання інших послуг щодо небезпечних вантажів.
 2. b) За власним вибором Ми можемо прийняти до перевезення спеціальними сервісами окремі види небезпечних вантажів або надати інші послуги щодо небезпечних вантажів, якщо його перевезення дозволено чинним законодавством і Нашими вимогами та тарифами, що додатково погоджуються Сторонами. Додаткова інформація, що стосується Наших вимог, а також процедури отримання дозволу на перевезення небезпечних вантажів, буде надана по Вашому запиту в найближчому до Вас офісі Нашої Компанії.

с) Ми не несемо відповідальності за втрату або конфіскацію державними органами заборонених та небезпечних вантажів, та інших предметів, незазначених в Транспортній накладній, у тому числі супровідних документів на Відправлення.

 1. d) Шляхом заповнення Транспортної накладної Ви підтверджуєте, що Відправлення не містить предметів, заборонених до перевезення Технічними інструкціями ІСАО, національним, міжнародним законодавством, що регулює повітряні перевезення. Ви повинні вказати повну інформацію про вміст Вашого Відправлення у Транспортній накладній або інших супровідних документах. З метою забезпечення безпеки Відправлення, що перевозяться або обробляються Нами, можуть бути перевірені на спеціальному обладнанні, і Ви погоджуєтесь з тим, що Ваше Відправлення може бути перевірено в дорозі з метою забезпечення безпеки.
 2. e) Ви гарантуєте, що власноруч готували Відправлення до перевезення або надання інших послуг у захищеному місці у присутності співробітників Вашої компанії і що до Відправлення не було несанкціонованого доступу до моменту його прийняття Нами до перевезення.

4.2. З метою забезпечення безпеки вантажі, що перевозяться або обробляються Нами, можуть бути перевірені на спеціальному обладнанні, в тому числі на рентгенівському устаткуванні з метою виявлення слідів вибухівки та іншими спеціальними засобами перевірки і Ви погоджуєтесь з тим, що Ваш вантаж може бути відкрито та вміст може бути додатково перевірено в дорозі з метою забезпечення безпеки.

 1. ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Ви берете на себе зобов’язання та гарантуєте додержання усіх вимог законодавства, що стосуються експортного контролю та вимог регулятивних актів, правил, які обмежують несанкціоновану торгівлю військовими, стратегічними ресурсами та послугами. Ви берете на себе зобов’язання та гарантуєте не укладання фінансових та комерційних угод з фізичними та юридичними особами, щодо яких застосовано обмеження щодо продажу технологій, інформації та продукції в країнах з, від, через, над якими Ваше Відправлення може бути перевезено.

5.2. Ви також гарантуєте, що Ви не будете проводити будь-який тендер/конкурс на доставку Відправлень з Нами, якщо Ви або будь-яка сторона, пов’язана з перевезенням, включена до списку програми ООН, місцевих регіональних та національних програм, щодо яких застосовуються будь-які санкції.

5.3. Ви погоджуєтесь описати Відправлення згідно експортних процедур та надати Нам всю необхідну інформацію та документацію для виконання всіх встановлених законодавством вимог.

5.4. Вами за власний рахунок вирішується питання щодо експортного або імпортного ліцензування, отримання ліцензій або дозволів, та Ви гарантуєте, що Ви та одержувач Відправлення дієте відповідно до законодавства країни відправлення, країни призначення та будь-якої іншої країни (країн), через юрисдикцію якої буде перевозитись Відправлення.

5.5. Ми не несемо будь-якої відповідальності за невиконання Вами, вантажоодержувачем,  або особами уповноваженими діяти від Вашого імені, законодавства щодо експортного контролю, санкцій, обмежуючих заходів або ембарго.

 1. ПРАВО НА ПЕРЕВІРКУ

6.1.  Ми не приймаємо до перевезення вантажі, що містять заборонені предмети.

6.2. Ви погоджуєтесь, що Ми можемо бути зобов’язані передавати інформацію, включаючи Вашу персональну інформацію про вантаж уповноваженим органам країни прибуття або уповноваженим органам країни транзиту з метою митного оформлення вантажу та/або забезпечення безпеки.

6.3. Ви погоджуєтесь, що у разі необхідності або на вимогу будь-якого уповноваженого органу, включаючи митницю, Ваше Відправлення може бути відкрито для перевірки у будь-який час.

 1. РОЗРАХУНОК ЧАСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ДОСТАВКИ

7.1. Вихідні дні, офіційні свята, дні, по яких банківські установи не працюють, а також затримки, що викликані митницею, затримки, які пов’язані з отриманням погоджень відповідно до місцевих правил безпеки, чи іншими причинами поза Нашим контролем, не враховуються при визначенні строку доставки вантажу від дверей до дверей в Наших рекламних матеріалах. Маршрут та метод транспортування Вашого вантажу визначається за Нашим вибором.

 1. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

8.1. Ви призначаєте Нас своїм агентом лише з метою оформлення та переміщення Відправлення через митницю. В разі, якщо для виконання цієї роботи Ми користуємось послугами третьої особи, Ви підтверджуєте, що Ми є вантажоодержувачем в частині (з метою) призначення митного брокера для проведення митного оформлення та сплати ввізного мита. Якщо будь-які митні органи вимагають додаткову документацію для митного оформлення Відправлення, то відповідальність за забезпечення необхідною документацією та пов’язані з цим витрати покладаються на Вас.

8.2. Ви підтверджуєте, що всі заяви та інформація, що стосується експорту та імпорту вантажу є правдивими та правильними. Ви визнаєте, що у разі надання неправильної або завідомо неправдивої інформації щодо Відправлення або будь-якої частини його вмісту, Ви можете бути притягнутими до цивільної та/або кримінальної відповідальності, яка передбачає штрафні санкції у вигляді конфіскації та продажу Вашого Відправлення відповідно до законодавства України.

У тій мірі, в якій Ми можемо надати Вам добровільну допомогу у виконанні необхідного митного оформлення та інших формальностей, така допомога буде надаватися під Вашу повну відповідальність.

8.3. Будь–які митні платежі, податки (включаючи, але не обмежуючись, податком на додану вартість, якщо він підлягає сплаті), штрафи, вартість зберігання або інші витрати, які Ми можемо зазнати в результаті дій митних чи інших державних органів влади, або у зв’язку з тим, що Ви і / або одержувач вантажу не зможете надати належний перелік документів, та / або отримати необхідну ліцензію або дозвіл, будуть виставлені до оплати Вам або одержувачу вантажу. Ви берете на себе оплату митних платежів і зборів, а також адміністративних витрат, пов’язаних з додатковою роботою, і будь–яких інших додатково понесених витрат, у разі, якщо Ми виставляємо рахунок одержувачу вантажу, а одержувач вантажу відмовляється сплатити митні платежі і мита. Ви погоджуєтесь на Нашу першу вимогу надати належну гарантію оплати будь–яких платежів, податків, штрафів, вартості зберігання та інших витрат, передбачених цією статтею.

8.4. Ми намагатимемося прискорити всі митні формальності для Вашого Відправлення, але не несемо відповідальності за будь-які затримки, втрати чи пошкодження, що викликані діями службовців митниці або інших державних органів.

 1. НЕПРАВИЛЬНА АДРЕСА АБО НОМЕР ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ

9.1. Якщо Ми не можемо доставити Ваше Відправлення через неправильно вказану адресу, Ми повідомимо Вас про відповідні зміни і доставимо або намагатимемося доставити Відправлення за правильною, погодженою з Вами адресою, хоча це може спричинити додаткові витрати, які Ви погоджуєтесь компенсувати.

9.2. Доставка за номерами абонентських скриньок не здійснюється.

9.3. Ви погоджуєтесь з тим, що Відправлення може бути доставлене будь-якій відповідальній особі або співробітнику одержувача, за адресою, що вказана в Транспортній накладній.

 1. ДОСТАВКА ВАШОГО ВАНТАЖУ

10.1. Якщо неможливо передати одержувачу Відправлення, Ми намагатимемося залишити за адресою одержувача повідомлення, в якому буде повідомлено про спробу доставити Відправлення і про місце його знаходження.

10.2. Якщо при наступній спробі доставити Відправлення, воно не буде передане одержувачу Відправлення або ж одержувач Відправлення відмовиться його прийняти, Ми намагатимемося зв’язатися з Вами для узгодження подальших дій. Ви погоджуєтесь відшкодувати будь-які понесені Нами витрати у зв’язку з переадресацією, утилізацією або поверненням Відправлення, а також при необхідності оплатити Наші подальші спроби доставити Відправлення і відповідні подальші дії. Якщо Ми не отримуємо Ваші інструкції впродовж 10 (десяти) днів після Нашої другої спроби доставити Відправлення, Ми залишаємо за собою право на свій розсуд знищити або реалізувати вміст Відправлення без будь-якої відповідальності для Нас.

10.3. Спеціальні інструкції з доставки:

10.3.1. Ви або одержувач Відправлення можете дати Нам спеціальні інструкції для його відправлення  в інший пункт призначення/особі (наприклад, сусіду та/або сусідню адресу) або одержувач, може висловити своє бажання отримати Відправлення у іншому місці, погодженому з Нами. У випадку надання Вами запиту та погодження Нами обслуговування для Вас, наступні умови Вами вважаються погодженими:

10.3.2. надання Нами повідомлення про доставку, у якому зазначено альтернативну особу-одержувача або місце доставки, є достатнім підтвердженням факту доставки;

10.3.3. Ми не несемо відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження, що сталася в результаті  виконання Нами Ваших спеціальних інструкцій з доставки;

10.3.4. Ви звільняєте Нас від відповідальності та зобов’язуєтесь відшкодувати Нам витрати, збитки, які виникли через втрату або пошкодження будь-якого Відправлення внаслідок виконання Ваших спеціальних інструкцій з доставки. Ви погоджуєтесь, що Ми маємо право утримати з Вас винагороду за виконання Ваших спеціальних інструкцій доставки.

 1. ВАШІ ОБОВ’ЯЗКИ

11.1. Ви заявляєте та гарантуєте, що:

 1. a) вміст Відправлення (включаючи, крім іншого, вагу і кількість місць) було правильно описано у Транспортній накладній, вміст вантажу має правильне маркування, а відповідна етикетка чи етикетки надійно закріплені Вами на видному місці з зовнішньої сторони вантажу, де Ми можемо їх чітко бачити;
 2. b) повна адреса одержувача, включаючи поштовий індекс, акуратно і чітко вказана в транспортній накладній;
 3. c) Ви несете повну відповідальність за надійність та достатність пакування, його відповідність вазі та характеру вантажу, та гарантуєте, що Ви зазначили правильну вагу вантажу, вміст вантажу має правильне маркування, вміст вантажу підготовлено, надійно й акуратно упаковано, з метою вберегти від звичайних ризиків при транспортуванні, включаючи механічне сортування та/або обробку вантажу автоматичними пристроями. Ви усвідомлюєте, що при невиконанні цих умов Ми не несемо відповідальність за збереження Відправлення;
 4. d) Ви надійно закріпили етикетку важкої ваги (для будь якого предмета вагою 30 кг або більше), етикетку для крихких вантажів, етикетку для вантажів зі зміщеним центром ваги, тощо чи інші етикетки, що вказують на особливості поводження з вантажем, на видному місці на зовнішній стороні вантажу, де Ми можемо її чітко бачити;

е) вміст вантажу не є забороненим IATA, ICAO, IMDG та ADR і не містить заборонених предметів та ані Ви ані отримувач вантажу не є приватною особою чи організацією з якою Ми або Ви не можемо мати відносин за будь–якими законами або правилами;

 1. f) якщо Ви попросили Нас виставити рахунок одержувачу або будь–якій іншій третій стороні, а одержувач або третя сторона відмовляються його сплатити, Ви зобов’язуєтесь сплатите Наш рахунок впродовж 7 днів з моменту його відправлення безпосередньо Вам;
 2. g) для Відправлень, які підлягають транспортуванню через кордон Ви додали інвойс, заповнений належним чином, у якому вказано одержувача Відправлення та його індивідуальний податковий номер, правильно і чітко зазначено цільове використання вмісту Відправлення та правильно зазначена вага, надані інші данні та документи, необхідні для митного оформлення відповідно до чинного Законодавства.

h ) з метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» Ви надаєте дозвіл на обробку та використання своїх персональних даних, включення до баз персональних даних з метою належного виконання цього Договору;

i ) вартість вантажу, що не застрахований, не перевищує сум, зазначених в пп. k) ст.11.1. цих Генеральних умов

 1. j) надавати достовірну і об’єктивну інформацію про вартість вмісту Відправлення. У разі, якщо Ви не зазначили вартість Відправлення по Україні у відповідному розділі Транспортної накладної, то вважається, заявлена вартість такого Відправлення становить 200 грн. 00 коп. (двісті грн. 00 коп.).
 2. k) Вами буде укладено договори страхування Відправлень, вартість вмісту Відправлення яких більша ніж 5 000 грн. 00 коп. – при перевезенні в межах України, та 300 Євро при міжнародному перевезенні. Відправлення можуть бути застраховані Нами, за Вашим дорученням та за Ваш рахунок.

11.2. Ви погоджуєтесь звільнити Нас від будь-якої відповідальності, яку Ми можемо понести через порушення Вами будь-якого пункту цим умов.

 1. СТУПІНЬ НАШОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. Наша відповідальність за будь-які втрати, пошкодження або затримки Вашого Відправлення або будь-якої з його частин встановлюється наступним чином:

 1. a) Повітряні перевезення

Якщо перевезення Вашого Відправлення частково або цілком здійснюється повітряним транспортом, і передбачає кінцеву ціль або зупинку в країні, іншій ніж країна відправлення, то застосовуються Варшавська конвенція 1929 року (з внесеними змінами відповідно до Гаазького протоколу 1955 року і/або Монреальського протоколу 1975 року) або Монреальська конвенція 1999 року. Ці міжнародні угоди регулюють та обмежують Нашу відповідальність за втрату, пошкодження чи затримку Вашого Відправлення 17 спеціальними правами запозичення за кілограм (приблизно 20 євро за кілограм).

 1. b) Дорожні перевезення

Якщо перевезення Вашого Відправлення є виключно дорожнім і здійснюється в межах, з або в країну, яка є членом Конвенції про угоду з міжнародних дорожніх перевезень товарів 1956 року (CMR), то Наша відповідальність за втрату або пошкодження Вашого Відправлення, або за шкоду, заподіяну цим третій стороні, обмежується 8,33 спеціальними правами запозичення за кілограм (приблизно 10 євро за кілограм). У разі затримки, якщо Ви можете довести Нам, що Вам була заподіяна шкода, Наша відповідальність обмежується поверненням Вам суми, яку Ви сплатили Нам за перевезення такого Відправлення або його частини, що була затримана.  У випадку, якщо Ми перевозимо Ваш вантаж дорогою в межах країни, яка не є членом CMR або між двома країнами, одна з яких є членом CMR, Наша відповідальність за втрату або пошкодження Вашого вантажу буде прирівнюватись відповідальності за CMR, яка обмежена 8,33 спеціальними правами запозичення за кілограм (приблизно 10 євро за кілограм, хоча курс обміну може змінюватися). Наша відповідальність за затримку не може перевищувати плати, сплаченої Вами за перевезення частини затриманого вантажу або всього вантажу у випадку його затримання.

с) Відповідальність у сфері  надання інших послуг та умови  не застосування конвенцій.

Якщо не застосовується жодне із обмежень відповідальності за вищезгаданими конвенціями з будь-якої причини, включаючи порушення договору, халатність, свідомі дії або невиконання зобов’язань; втрата, пошкодження, затримка, хибна доставка або не доставка Вашого Відправлення стались внаслідок надання послуг, не пов’язаних з безпосереднім міжнародним повітряним чи дорожнім перевезенням – Наша відповідальність перед Вами обмежується дійсними коштами, які Ви витратили на придбання (у разі втрати чи повної непридатності до використання) чи ремонт Відправлення або відповідної його частини, але у будь–якому випадку верхня межа не перевищує 17 євро за кілограм.

Максимальна сума відшкодування становить 10 000 євро за вантаж при міжнародних перевезеннях. Наша відповідальність за затримку в доставці вашого Вантажу  при міжнародних перевезеннях не може перевищувати плати сплаченої Вами за перевезення частини затриманого вантажу або всього вантажу у випадку його затримання.

Ми маємо право за свій рахунок самостійно або із залученням третіх осіб провести ремонт/відновлення пошкодженого Відправлення. У випадку здійснення Нами повної компенсації за пошкоджене Відправлення, Ви повертаєте Нам Відправлення, за яке було одержано компенсацію в триденний строк з моменту сплати такої компенсації. У разі затримки доставки Відправлення, якщо Ви можете довести Нам, що Вам була заподіяна шкода, Наша відповідальність обмежується поверненням Вам суми, яку Ви сплатили Нам за перевезення такого Відправлення або його частини, що була затримана.

12.2. Оскільки інше не передбачено умовами п. 12.1., якщо Ми несемо відповідальність щодо надання інших послуг з будь–якої причини, включаючи, крім іншого, порушення договору, наявність в діях (бездіяльність) недбалості або наміру, Наша відповідальність у будь–якому випадку не перевищує 10 000 євро по одній події або серії подій, пов’язаних з однією причиною або схожими причинами збитків, або у випадку втрати або пошкодження вантажу Наша відповідальність обмежена або ринковою вартістю вантажу в момент перевезення, або ціною можливого продажу вантажу або його частини, у залежності від того, що менше, проте розмір відшкодування в кожному разі не може перевищувати 3,40 євро за 1 кілограм вантажу, але не більше 10 000 євро по одній події або серії пов’язаних подій.

 1. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13.1. Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки або особливі втрати чи шкоду (включаючи втрату прибутків, вигоди, ринків, репутації, пов’язані з використанням вмісту або втратою такої можливості) або інші непрямі втрати, що виникають у зв’язку з втратою, пошкодженням, затримкою, хибною доставкою або не доставкою Вашого Відправлення.

13.2. Ми не несемо відповідальності за недостачу, пошкодження Відправлення, якщо цілісність пакування не порушено.

13.3. Ми не несемо відповідальності, якщо Ваше Відправлення або будь-яку його частину було втрачено, пошкоджено, затримано, неправильно доставлено або не доставлено взагалі внаслідок:

 1. a) обставини поза Нашим контролем, включаючи (але не обмежуючись):

– стихійні лиха: землетруси, циклони, буревії, паводки, пожежі, епідемії, туман, сильна ожеледиця, снігові заноси або мороз;

– форс-мажорні обставини: війна, аварії, акти громадської непокори, страйки, ембарго, повітряні ризики, локальні конфлікти або громадянські заворушення;

– національні або місцеві порушення в мережах повітряних або наземних перевезень і механічні проблеми з транспортом або технікою;

– приховані або внутрішні недоліки вмісту Відправлення;

– кримінальні дії третіх сторін, наприклад, пограбування (крадіжка, грабіж, розбій) та підпал;

 1. b) Ваших дій чи бездіяльності, так само як дій та бездіяльності третіх осіб, зокрема Вантажоодержувачів, а саме:

– Ви або будь-яка третя сторона, що заявляє про свої вимоги стосовно Відправлення, спричинили порушення обов’язків за цими умовами, особливо гарантії, визначені в пункті 11;

– дії чи бездіяльності будь-яких митних органів, службових осіб авіаліній та аеропортів, державних службовців, вантажоодержувачів, вантажовідправників, третіх осіб;

 1. c) вміст Вашого Відправлення складався з будь-яких заборонених предметів, навіть якщо Ми помилково прийняли таке Відправлення.

 13.4. Наша діяльність не є діяльністю з перевезення вантажів, пасажирів і багажу громадським транспортом (транспортом загального користування), і відповідно Ми не несемо пов’язану з цим відповідальність.

14.ВІДПРАВЛЕННЯ З ГАРАНТОВАНИМ ТЕРМІНОМ ДОСТАВКИ

14.1. У випадку, якщо Ми не змогли здійснити доставку Відправлення з гарантованим терміном доставки (яку Ви замовили) у визначений термін і якщо Наша неспроможність не була спричинена підставами визначеними у п. 13, у випадку, якщо Ви направили Нам претензію про завдану Вам шкоду у відповідності до п. 18, то Ми призначимо Вам ціну за дійсно надану Нами послугу з доставки (наприклад, доставка до 12.00), а не ту ціну, яку Ми розрахували за послугу, яку Ви замовляли (наприклад, доставку до 9 ранку).

15. ЦІННІ РЕЧІ

15.1. Дорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, ювелірні вироби, гроші, цінні папери, незахищені меблі, скло або порцеляну, предмети мистецтва, антикваріат та важливі документи, включаючи паспорти, тендерні замовлення, свідоцтва про купівлю–продаж, не повинні бути Вами відправлені через Нашу мережу доставки, оскільки вона включає механічну обробку та автоматичне сортувальне обладнання з численними пристроями для завантажування, перевантажування та розвантажування. У випадку, якщо Ми за Вашим дорученням перевозимо зазначені речі, Ви несете відповідальність за будь–які їх втрати, пошкодження чи затримки.

 1. ПРОЦЕДУРА ВИСУНЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

16.1. Якщо Ви бажаєте висунути претензію у зв’язку з втраченим, пошкодженим або затриманим вантажем, то у своїх діях Ви, перш за все, керуєтесь нормами відповідних конвенцій, у разі, якщо жодна не застосовується — Ви повинні дотримуватися наступної процедури, інакше Ми залишаємо за собою право відхилити Вашу претензію:

16.1.1. Ви маєте повідомити Нас письмово про втрату, пошкодження або затримки а) впродовж 21 дня після доставки Відправлення або b) впродовж 21 дня від дати, коли доставка мала відбутися; або c) з дати, з якої Вам стало відомо про втрату, пошкодження або затримку, у випадку якщо претензія пов’язана з наданням інших послуг.

16.1.2. Ви мусите оформити Вашу претензію документально, надіславши Нам всю відповідну інформацію стосовно Відправлення, його втрати, пошкодження або затримки.

16.1.3. Ми не зобов’язані реагувати на жодну претензію до сплати Наших послуг з транспортування, також Ви не маєте права утримувати суму Вашої претензії із оплати Наших послуг з транспортування.

16.2. Відправлення вважається доставленим у належному стані, якщо одержувач не зробив жодних зауважень щодо пошкоджень в реєстрі доставок відправлень («раншит») при одержанні Відправлення. Для того, щоб Ми розглянули претензію про пошкодження, Сторони повинні  провести огляд вмісту Вашого Відправлення та оригінальної упаковки та скласти відповідний Акт за участю представників обох Сторін.

16.3. Якщо інше не зазначено у відповідній конвенції або нормативно-правовому акті, Ваше право вимоги до Нас щодо відшкодування збитків вважатиметься простроченим, якщо Ви не звернулись до суду протягом 1 року від дати доставки вантажу або від дати, на яку вантаж повинен був бути доставлений; якщо вимога стосується інших послуг – протягом 1 року з дати з якої Ви дізнались про нестачу, пошкодження або затримку.

16.4. У разі, якщо Ми прийняли частину або всі Ваші вимоги, Ви гарантуєте Нам, що Ваші страховики або будь-які інші особи, зацікавлені у вантажі, відмовляться від будь-яких прав, відшкодування та засобів захисту, на які вони могли б претендувати;

16.5. Вантаж не вважається втраченим, поки не закінчаться щонайменше 30 днів з дати, коли Ви Нас повідомили про те, що Відправлення не було доставлено. Ми можемо скоротити цей термін, підписавши з Вами Додаткову угоду.

 1. ТАРИФИ ТА ПЛАТЕЖІ

17.1. Ви погоджуєтеся сплачувати Наші послуги з перевезення між пунктами, зазначеними в транспортній накладній, у порядку, передбаченому розділом 4 Договору, за ціною, що обчислюється відповідно до тарифів, що застосовуються до Вашого Відправлення і які зазначені на Нашому сайті (www.multi-express.pro), а також податок на додану вартість. Відмова від сплати рахунку не допускається, якщо Ви не оскаржили його Нам в письмовій формі впродовж 7 днів з дати виставлення рахунку. Ми можемо перевірити вагу та/або об’єм та/або кількість місць у Вашому відправленні та якщо будуть знайдені розбіжності між вагою та/або об’ємом та/або кількістю місць, які Ви вказали в накладній, Ви погоджуєтесь, що всі обчислення будуть зроблені з ваги та/або об’єму та/або кількості місць, які були отримані Нами після перевірки.

17.2. Ви погоджуєтеся, що перед наданням послуги Ви ознайомилися з чинними (на момент прийняття відправлення до перевезення) тарифами, що розміщені на сайті Виконавця (www.multi-express.pro), та погоджуєтесь на надання послуг за такими тарифами. Ми нараховуємо суму сплати або за дійсною вагою Відправлення, або за об’ємною вагою, залежно від того, що виявиться більшим, а об’ємна вага обчислюється за рівнянням об’ємного перетворення, яке вказане у Нашому прейскуранті.

17.3. Всі імпортні мита, податки на додану вартість, інші збори, які стягуються за вантаж в країні призначення, сплачуються при отриманні вантажу.

У разі, якщо одержувач відмовляється платити, Ви берете на себе зобов’язання сплатити Нам зазначені суми вподовж 7 днів після Нашого повідомлення про відмову одержувача від сплати.

17.4. Ви погоджуєтесь, що Ми маємо право стягнути відсотки по всіх вчасно несплачених рахунках. Ви погоджуєтесь сплатити Нам зазначені відсотки, розраховані виходячи з розумності та точності відповідно до сукупності неоплачених рахунків впродовж 7 днів з дня виставлення додаткового рахунку.

17.5. Тарифи на доставку від дверей до дверей, розміщені на сайті Виконавця (www.multi-express.pro), включають забезпечення виконання простих митних формальностей, і Ми залишаємо за собою право стягнути додатковий адміністративний збір, якщо знадобиться додаткова і/або тривала робота з митного оформлення для отримання можливості доставити Ваш вантаж одержувачу. Додаткові збори можуть бути нараховані в деяких країнах із складною процедурою митного оформлення, яке необхідне для доставки вантажу, і включає (але не обмежується):

– формальні митні декларації, що включають більше трьох різних товарів;

– митні закладні або необхідність доставки товарів під митну закладну;

– тимчасові імпортні пільги;

– оформлення, яке необхідне для інших урядових органів, крім митниці.

17.6. В деяких країнах (безпосередньо там, де така додаткова послуга забезпечується) Ми можемо здійснювати авансові платежі імпортного мита або податків від імені імпортера; сплата місцевого адміністративного збору покладається на одержувача, а якщо він або вона відмовляється платити Нам, то відповідальність за цю сплату покладається на Вас.

17.7. Ви можете дати Нам особливі інструкції щодо виставлення рахунку або узгодити з одержувачем Відправлення або іншою третьою стороною той факт, що він або вона сплачуватиме Наші послуги і/або будь які податки, мита, відрахування, кошти, пеню та штрафи, які покладаються на Нас у зв’язку з Відправленням. Якщо одержувач або третя сторона відмовляється сплачувати Наші послуги або відшкодовувати Нам будь-які з вищезазначених коштів, то Ви погоджуєтеся сплатити ці суми впродовж 7 днів після того, як Ми повідомимо Вас про відмову одержувача від сплати.

17.8. Наш рахунок не повинен розглядатись як копія підтвердження доставки або будь–який інший додатковий документ, які за згодою сторін можуть бути надане в цифровому або електронному вигляді разом з іншими додатковими документами.

17.9. У тих країнах, де згідно законодавства дозволено, Ми використовуємо Наш стандартний метод виставлення рахунку – електронний. Ви погоджуєтесь, що у таких країнах, коли Ви запитуєте, або Ми зобов’язані виставляти рахунки в паперовій формі, Ми залишаємо за собою право включити витрати по наданню такої послуги до рахунку.

17.10. Наші рахунки підлягають сплаті у валюті, яка в ньому зазначена або у відповідній місцевій валюті за обміну курсом обслуговуючого банку Виконавця.

17.11. Ми маємо загальне право притримання всіх Ваших вантажів, що знаходяться у Нашому правомірному володінні, що надає Нам право реалізувати шляхом продажу з публічних торгів їх вміст та залишати собі виручку від продажу для відшкодування будь яких сум Вашої можливої заборгованості перед Нами за вантажі, що були перевезені або доставлені раніше.

17.12. Ви погоджуєтесь сплатити всі платежі, податки і збори, включаючи мита, які застосовуються, залежно  від перевезення або інших послуг, а також у зв’язку з видачею документів, включаючи транспортну накладну.

 • ІНШІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

18.1. Недійсність будь-якого з положень Генеральних умов не тягне за собою недійсність інших положень, а також умов перевезень в цілому.

18.2. Спори, що виникають у ході надання послуг перевезення та/або інших послуг вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадках, коли Сторонами не досягнуто домовленості зі спірних питань й розбіжностей шляхом переговорів, розгляд спорів може провадитися у претензійному порядку, передбаченому цими умовами. У випадку, коли вирішення спірних питань та розбіжностей шляхом переговорів або в претензійному порядку неможливе, будь-яка з Сторін має право передати розгляд спорів за підсудністю та підвідомчістю до відповідного суду.